Motto: ,,Pád je jenom pohyb dopředu…“

 

Často je to právě naše duše, která potřebuje zotavit a která potřebuje naši péči. Dopřejte si proto pohlazení na duši jako samozřejmost, a to nejenom tehdy, když se objeví krize či obtíže. Využijte krystalizovanou zkušenost odborníků, kteří pomohou se v problematice orientovat, využívajíc zejména poznatky v oblasti psychosomatiky, ale také myšlenku přírody, kultury a filozofie.

 

 

Psychoterapie pro Vás:

Žijeme v době, která na každého z nás klade velké nároky.

Snažíme se vše zvládnout, nedělat chyby, prosperovat, být perfektní.

Naučme se přijímat pravdivě svůj život i své chyby.

Naučme se sdělovat, učme se emoční svobodě. 

Hledejme autentičnost.

Nalezněme vlastní svobodnou cestu.

Nabízím:

  •  prostor pro svobodné vyjádření,
  •  nehodnotící přijetí, vyslechnutí,
  •  reflexi, inspiraci,
  •  pomoc při vytvoření náhledu a při řešení problému,
  •  anonymitu, diskrétnost.

 

 

 

Psychoterapie v Plzni

PhDr. Vlasta Romanová