PhDr Romanová Vlasta

Psycholog

  •  vysokoškolní vzdělání:

- jednooborová psychologie na FFUK v Bratislavě, 1982 státní zkouška z klinické psychologie

- doktorandum na Karlově Univerzitě v Praze, 1986

  • 27 let praxe v oboru psycholog:

- školní poradenství

- rodiné a manželské poradenství

- poradenství v dětských domovech, krizovém centru, kojeneckém ústavu a dětské psychiatrii

- posudková činnost pro odbory sociální péče

- náhradní rodiiná péče

- stáže na psychiatrickém oddělení

- práce s obětmi domácího násilí

  • praxe a vzdělání ve zdravotnictví:

- gynekologická klinika, onkologie, ARO, centrum bolesti, neurochirurgie, neonatologie

- certifikovaný kurz ,,psycholog ve zdravotnictví“

- zařazení do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie

- spolupráce při výzkumu koronárních nemocí s Výzkumným ústavem balneologickým v Mariánských Lázních a Výzkumným ústavem VNČ v Bratislavě

- spolupráce s FOD - vývojová a dětská psychologie

- aplikovaná psychologie a psychosomatika

- semináře v oblasti bolesti, onkologie, neuropsychologie, gynekologie, onkogynekologie, reprodukční medicíny

- práce s rodinou nemocného, krizové intervence u lůžka a při hospitalizaci, psychologická podpora pacientů dlouhodobě nemocných, chronické psychosomatické obtíže

- pomoc při neúspěšné či ohrožené graviditě, podpora párů při IVF (umělém oplodnění)

- pomoc pacientům po úrazech, změnách kognitivních funkcí a v seniorském věku

- využití principů logoterapie, nedirektivní psychoterapie a pozitivní psychoterapie, arteterapie

PhDr. Vlasta Romanová